Struktura Wydziału

 

Władze Wydziału

Dziekan
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

Prodziekan
dr Agnieszka Kamrowska

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
dzws@up.krakow.pl

  • Kierownik dziekanatu: 12 662 60 45, pok. 176
  • studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe, doktoranckie: 12 662 61 41, pok. 179

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

  • doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych
  • doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych

 

O Wydziale

Pracownicy Wydziału Sztuki prowadzą aktywną działalność artystyczną w sztukach plastycznych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia), w dyscyplinach naukowych (historia sztuki, teoria sztuki i kultury) oraz dydaktyce sztuk plastycznych. Uczestniczą w międzynarodowej wymianie z artystami-pedagogami z Holandii, Belgii, Czech, Niemiec, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych.