Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera

Prodziekani
dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
wpl@up.krakow.pl

  • Kierownik dziekanatu: 12 662 74 70, pok. 141
  • studia stacjonarne: 12 662 74 74, pok. 139
  • studia niestacjonarne: 12 662 74 74, pok. 139
  • studia podyplomowe: 12 662 74 74, pok. 139
  • studia doktoranckie: 12 662 74 70, 12 662 74 71, pok. 141

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Rada Naukowa Instytutu Politologii:

  • doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
  • doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce