Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Bożena Popiołek

Prodziekani
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
dz_hum@up.krakow.pl

  • Kierownik dziekanatu: 12 662 60 97, pok. 130
  • studia stacjonarne: 12 662 60 98, pok. 129a
  • studia niestacjonarne: 12 662 60 99, pok. 129
  • studia podyplomowe: 12 662 60 98, pok. 129a
  • studia doktoranckie: 12 662 60 99, pok. 129

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

  • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

 

O Wydziale

Na Wydziale Humanistycznym prowadzone są badania naukowe z zakresu wielu dyscyplin (ekonomia, etyka, filozofia, historia), także we współpracy z uczonymi z wielu ośrodków akademickich w Europie; prace eksploracyjne, źródłowe, interpretacyjne, edytorskie. Pracownicy naukowi są autorami podręczników i skryptów akademickich.