Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

Prodziekani
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
dz_wgb@up.krakow.pl

  • Kierownik dziekanatu: 12 662 61 01, pok. 136
  • studia stacjonarne (geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna): 12 662 61 03, pok. 135
  • studia stacjonarne (biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska): 12 662 61 02, pok. 136
  • studia niestacjonarne: 12 662 61 03, pok. 135
  • studia podyplomowe: 12 662 61 03, pok. 135
  • studia doktoranckie: 12 662 61 02, pok. 136

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

  • doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii
  • doktor nauk biologicznych w zakresie biologii
  • doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii

 

O Wydziale

Badania naukowe w Instytucie Geografii skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach metodologii nauk geograficznych, geomorfologii, geologii, hydrologii, geografii ekonomicznej, geografii społecznej, przedsiębiorczości, gospodarki przestrzennej, ochrony i kształtowania środowiska geograficznego, turystyki oraz dydaktyki geografii, przyrody i przedsiębiorczości. W Instytucie Biologii program badawczy obejmuje m.in. tematy z botaniki, fizjologii roślin, fizjologii zwierząt i toksykologii, ekologii, łowiectwa, parazytologii, genetyki, cytologii, zoologii oraz dydaktyki biologii, edukacji i komunikacji medialnej, chemii i dydaktyki chemii, biochemii.