Dyrekcja

Dyrektor
mgr Piotr Pastuszko

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Krystyna Sterkowicz

Z-ca Dyrektora ds. marketingu i promocji
mgr Paweł Leja

 

Sekretariat

ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
pok. 11
tel. 12 662 66 48
fax 12 662 66 50
csir@up.krakow.pl

 

O Centrum Sportu i Rekreacji

Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi zajęcia z zakresu kultury fizycznej na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych. Zajęcia odbywają się w formie:

  • zajęć obligatoryjnych
  • zajęć obligatoryjnych z możliwością wyboru formy ruchu (płatne i bezpłatne)
  • zajęć w grupach rehabilitacji ruchowej
  • zajęć teoretycznych z kultury fizycznej dla osób zwolnionych z zajęć obligatoryjnych i zajęć rehabilitacji ruchowej
  • treningów sekcji Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Studenci i pracownicy mogą korzystać z nowoczesnej bazy sportowej (kryta pływalnia, sauna, siłownia, sala fitness).