Dyrektor Instytutu Biologii
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
agnieszka.gren@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
lukasz.binkowski@up.krakow.pl 
dr Grzegorz Rut
grzegorz.rut@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
mariusz.misztal@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP
alicja.witalisz@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UP
piotr.kolodziej@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UP
marzena.blasiak-tytula@up.krakow.pl
dr Magdalena Stoch
magdalena.stoch@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii
dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
dorota.probucka@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Piotr Długosz, prof. UP
piotr.dlugosz@up.krakow.plDyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
andrzej.baran@up.krakow.pl

Zastępca
dr Dawid Nałęcz
dawid.nalecz@up.krakow.pl

 

p.o. Dyrektor Instytutu Geografii
dr Wioletta Kilar
wioletta.kilar@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
jacek.szmanda@up.krakow.pl 
dr Franciszek Mróz
franciszek.mroz@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP
agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

Zastępca
dr Dorota Drzewiecka
dorota.drzewiecka@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Informatyki
dr hab. Piotr Czerski, prof. UP
piotr.czerski@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP
tomasz.hachaj@up.krakow.pl
p.o. Zastępca
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
agnieszka.glowacz-proszkiewicz@up.krakow.plDyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
prof. dr hab. Piotr Jargusz
piotr.jargusz@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Agata Agatowska, prof. UP
agata.agatowska@up.krakow.plDyrektor Instytutu Matematyki
prof. dr hab. Tomasz Szemberg
tomasz.szemberg@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Ireneusz Krech
ireneusz.krech@up.krakow.pl
dr Bożena Rożek
bozena.rozek@up.krakow.plDyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Olga Wasiuta
olga.wasiuta@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Marek Pietrzyk
marek.pietrzyk@up.krakow.pl
dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP
tomasz.skrzynski@up.krakow.plDyrektor Instytutu Nauk o Informacji
dr hab. Iwona Pietrzkiewicz
iwona.pietrzkiewicz@up.krakow.pl

Zastępca
dr Ewa Wójcik
ewa.wojcik@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, prof. UP
malgorzata.winiarczyk-kossakowska@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Ryszard Kozioł
ryszard.koziol@up.krakow.pl
dr Joanna Podgórska-Rykała
joanna.podgorska-rykala@up.krakow.pl Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
andrzej.ryk@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Hanna Stępniewska-Gębik
hanna.stepniewska-gebik@up.krakow.pl
dr Olga Wyżga
olga.wyzga@up.krakow.plDyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
henryk.noga@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
wojciech.bak@up.krakow.pl
dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
malgorzata.piaskowska-silarska@up.krakow.plDyrektor Instytutu Neofilologii
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
aurelia.kotkiewicz@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Angela Bajorek, prof. UP
angela.bajorek@up.krakow.pl 
dr hab. Marta Eloy Cichocka, prof. UP
marta.cichocka@up.krakow.pl 
dr Małgorzata Niziołek
malgorzata.niziolek@up.krakow.pl 
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP
bogumil.ostrowski@up.krakow.pl 
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
agnieszka.liszka-drazkiewicz@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
prof. dr hab. Bożena Muchacka
bozena.muchacka@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
katarzyna.dormus@up.krakow.pl
dr Magdalena Grochowalska
magdalena.grochowalska@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP
piotr.majewicz@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
adam.mikrut@up.krakow.pl 
dr Ewa Dyduch
ewa.dyduch@up.krakow.plDyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii
dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
kazimiera.juszka@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Monika Skowrońska
monika.skowronska@up.krakow.pl
dr Wojciech Maciejewski
wojciech.maciejewski@up.krakow.plDyrektor Instytutu Psychologii
dr Rafał Abramciów
rafal.abramciow@up.krakow.pl

Zastępca
dr Jan Franczyk
jan.franczyk@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
norbert.pikula@up.krakow.pl

Zastępca
dr Krzysztof Chaczko
krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Sztuki i Designu
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
agnieszka.lukaszewska@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Marcin Klag
marcin.klag@up.krakow.pl
dr hab. Jakub Pierzchała, prof. UP
jakub.pierzchala@up.krakow.pl