dr Krzysztof Wąsowicz

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego

 

dr Krzysztof Wąsowicz

kanclerz@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 08

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko Krzysztofa Wąsowicza w odniesieniu do pojawiających się publikacji prasowych dotyczących jego osoby

Szanowni Państwo,
przesłane Wystąpienie Pokontrolne z 25 stycznia 2013 roku, jest dokumentem nieostatecznym. Zostało zakwestionowane w sposób prawem przewidziany i jego treści nie są wiążące. Na skutek przedmiotowego Wystąpienia Pokontrolnego – nie postawiono nikomu, w tym mnie, żadnych zarzutów. Sprawa została zamknięta, ze stwierdzeniem, że NIK nie ma właściwej merytorycznej wiedzy do oceny przedstawionej problematyki.

Twierdzenie, że zakup majątku trwałego wartego 65 mln zł za 9,1 mln zł jest niegospodarnością pozostawiam bez komentarza, bowiem liczby mówią same za siebie.

Podkreślam, iż jako członek zarządu spółek prawa handlowego podlegałem określonej w przepisach prawa odpowiedzialności ustawowej i korporacyjnej i nigdy nikt z tego tytułu nie wysuwał względem mnie jakichkolwiek roszczeń. Wszystkie moje działania, były zgodnie z prawem, zatwierdzane przez uprawnione organy, czego dowodem były każdorazowo uzyskiwane absolutoria z wykonywanych przeze mnie obowiązków.

Próby stawiania z góry ustalonej tezy względem mojej osoby, uznaję za nieuprawnione ataki, które w sposób dotkliwy wpływają na moją pracę i życie.

Proszę zatem o niepodejmowanie działań, które mogłyby naruszać dobre imię nie tylko moje, ale też Uczelni.

Krzysztof Wąsowicz - NIK