Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

Przewodniczący  
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP


dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
dr Damian Gil
dr inż. Wojciech Folta
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr inż. Lidia Radwanek
Natalia Buhera – studentka
mgr Sylwia Sławińska – doktorantka 

 

Zebrania wyborcze

Listy kandydatów w wyborach elektorów do wyborów rektora oraz w wyborach do Senatu Uczelni zamieszczono w intranecie – ostatnia pozycja w menu po lewej stronie – Wybory UP 2020.

 

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy

 

Uchwała Senatu Uczelni – działania wyborcze w warunkach epidemii

Uchwała nr 1/19.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia czynności wyborczych w wyborach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2020 roku w warunkach epidemii

 

Regulaminy

Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu
Regulamin wyborów do rad instytutów
Regulamin wyborów elektorów do wyborów rektora
Regulamin wyborów do Senatu
Regulamin wyborów rektora
Regulamin głosowania przy powołaniu Przewodniczącego Kolegium Elektorów

 

Dyżury komisji wyborczych

Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku

 

Oświadczenia na potrzeby wyborcze

Oświadczenie o wyborze dyscypliny dla udziałów 50/50
Oświadczenie lustracyjne – wybory UP, senator i elektor
Oświadczenie lustracyjne – wybory UP, rektor

Oświadczenia lustracyjne – wybory UP, dotyczą osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku

 

Zgłoszenia kandydatów w wyborach

Zgłoszenie kandydata – elektor do wyborów rektora
Zgłoszenie kandydata – senator
Zgoda na kandydowanie na stanowisko rektora

 

Inne do pobrania

Limity w dyscyplinach – wyjaśnienie
Sposób głosowania w okręgach dziedzinowych