Okręg wyborczy  Data  Godzina  Adres  Sala  Dyżurujący
 dziedzina
 nauk inżynieryjno-technicznych
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020

 11.00–12.00

 ul. Podchorążych 2  401N  mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 dziedzina sztuki  24–28 lutego 2020
 2 marca 2020
 8.00–15.00  ul. Mazowiecka 43  23  Agnieszka Łudzik
 dziedzina nauk humanistycznych  24 lutego 2020
 26 lutego 2020
 27 lutego 2020
 27 lutego 2020
 10.00–11.00
 10.00–12.00
 9.00–10.00
 12.00–15.00
 ul. Podchorążych 2

 307
 340
 307
 570

 dr Paweł Sznajder
 dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP; mgr Zbigniew Razowski
 dr Paweł Sznajder
 dr hab. Renata Dźwigoł, dr Marcin Piątek
 dziedzina nauk społecznych

 24 lutego 2020
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 27 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020

 12.00–14.30
 8.00–10.00
 12.30–15.00
 8.00–10.00
 9.30–11.00
 10.30–12.00
 ul. Podchorążych 2  226
 177
 226
 177
 226
 226

 mgr Mateusz Bodzek
 mgr Jan Fróg
 Artur Lechowicz
 mgr Jan Fróg
 dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
 dr Ewa Fogelzang-Adler
 dziedzina nauk ścisłych
 i przyrodniczych

 24 lutego 2020
 27 lutego 2020
 2 marca 2020

 11.00–12.45
 11.00–15.00
 10.00–14.00
 ul. Podchorążych 2  105
 505
 201N
 dr Mirosława Sajka
 dr Grzegorz Stachowski
 dr hab. Robert Kościelniak
 pracownicy dydaktyczni
 niedeklarujący przynależności
 do określonej dyscypliny
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020
 11.00–12.00  ul. Podchorążych 2  401N  mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 pracownicy niebędący
 nauczycielami akademickimi
 24 lutego 2020
 25 lutego 2020
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020
 11.30–13.30
 9.00–10.30
 11.00–12.00
 11.00–12.00
 11.30–13.00
 11.00–12.00
 11.00–12.00
 ul. Podchorążych 2  49
 49
 401N
 401N
 49
 401N
 401N
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz

 Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku (pdf)