Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

Przewodniczący  
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP


dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr hab. Iwona Sulima, prof. UP
dr Damian Gil
dr inż. Wojciech Folta
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr inż. Lidia Radwanek
Natalia Buhera – studentka
mgr Sylwia Sławińska – doktorantka 

 

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy został uchwalony Uchwałą nr 1/13.11.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu wyborów elektorów do wyboru rektora oraz Kalendarza wyborczego, a znowelizowany Uchwałą nr 7/27.01.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu – nr 1/13.11.2019 z 13 listopada 2019 roku w przedmiocie Regulaminu wyborów elektorów do wyboru rektora oraz Kalendarza wyborczego.

 

Regulaminy

Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu
Regulamin wyborów do rad instytutów
Regulamin wyborów elektorów do wyborów rektora
Regulamin wyborów do Senatu
Regulamin wyborów rektora

 

Dyżury komisji wyborczychy

Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku