Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Archiwa ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”

Nauka
Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa-Archiwa-ponadnarodowe
Termin: 2021-09-16 - 2021-09-17

 

W konferencji uczestniczyć będą goście z zagranicy i z Polski. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń oraz pogłębienie badań nad problematyką organizacji i funkcjonowania archiwów o zasobie i zasięgu ponadnarodowym (organizacji międzynarodowych, związków wyznaniowych, globalnych korporacji, instytucji kultury, instytucji unijnych i innych). Archiwa te przechowują dokumentację z różnych sfer życia współczesnych społeczeństw: mediów, kultury, gospodarki i religii, stanowiącą zarazem wspólne i uniwersalne dziedzictwo ludzkości. Przedstawiciele zaproszonych instytucji poszukiwać będą odpowiedzi na pytanie o rolę i zadania archiwum w procesie globalizacji systemów informacyjnych. Celem konferencji będzie zatem próba analizy współczesnych problemów działalności archiwów gromadzących, przechowujących, opracowujących i udostępniających zasób o charakterze ponadnarodowym.

 

Strona WWW

Wspierane przez iCagenda