Szanowni Państwo Pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
rozpoczynamy nowy rok akademicki w bardzo specyficznych warunkach – trwającej pandemii COVID-19, które wymagają od nas niestandardowego podejścia do procesu kształcenia w Uczelni. Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom od studentów i pracowników dydaktycznych o możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu ich w trybie mieszanym: stacjonarnym, umożliwiającym bezpośrednie relacje pomiędzy prowadzącym zajęcia i studentami, a także zdalnym. Decyzję ostateczną o proporcjach tych dwóch form kształcenia pozostawiona została dyrektorom instytutów, znającym najlepiej uwarunkowania i potrzeby wynikające z realizacji programu studiów.

W związku z faktem, że w Uczelni pojawia się coraz więcej osób, proszę Państwa o przestrzeganie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz zorganizowanie pracy tak, aby minimalizować ryzyko zakażenia. Niektóre z wytycznych, jak noszenie maseczek w częściach wspólnych, mogą wydawać się niektórym osobom kłopotliwe, ale chciałbym podkreślić, że zasady bezpieczeństwa są ustanowione dla naszego wspólnego dobra, dlatego proszę o ich przestrzeganie i dawanie dobrego przykładu studentom. Nauczycieli akademickich proszę o uczulanie studentów na te kwestie także podczas zajęć i przerw.

Ponieważ wiele zajęć odbywać się będzie w sposób zdalny, proszę Państwa Nauczycieli o szczególną dbałość w realizacji kursów i uwzględnienie specyfiki tego typu kontaktu ze studentami, tak, aby utrzymać wysoką jakość kształcenia, niezależnie od formy prowadzenia zajęć. Proszę również o empatię dla studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach w formie tradycyjnej, ze względu na chorobę lub kwarantannę i umożliwienie im uczestnictwa zdalnego w kursach lub odrobienie zaległości w odpowiednim do możliwości zakresie.

Proszę również pracowników różnych działów administracji i obsługi, szczególnie sekretariatów jednostek prowadzących kształcenie, Centrum Obsługi Studenta i Biura Spraw Studenckich, aby pomimo kontaktu zdalnego za pomocą technologii informatycznych, obsługa studentów była utrzymana na stałym, wysokim poziomie.

Mam nadzieję, że pomimo wielu ograniczeń i trudności związanych z pandemią, ten rok akademicki będzie równie dobry jak poprzednie i przyniesie wiele satysfakcji z realizowanej misji kształcenia kolejnych pokoleń studentów, czego Wszystkim Państwu i sobie życzę.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
Prorektor ds. Kształcenia