Dzień Jakości w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dzien_jakosci_2018
Kategoria
Wydarzenie
Termin
4 czerwca 2018 09:00 - 17:00
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - (Audytorium im. prof. W. Danka) Podchorążych 30, 30-084 Kraków
Telefon
+48 12 662 60 91
E-mail
dnwo@up.krakow.pl

Tematem przewodnim Dnia Jakości będą innowacyjne metody w dydaktyce akademickiej. Podczas wydarzenia pracownikom oraz studentom zostaną zaprezentowane stosowane w Uczelni nowoczesne narzędzia dydaktyczne (w tym także wykorzystywane w kształceniu studentów z niepełnosprawnościami). Organizatorzy wsłuchają się w głosy studentów podczas debaty oksfordzkiej. Uczestnicy poznają również doświadczenia dydaktyczne studentów zagranicznych.

Zebrane uwagi pozwolą na podjęcie dalszych działań zmierzających do udoskonalenia procesu kształcenia w naszej Uczelni.

9.00-9.15: prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Prorektor ds. Kształcenia) – przywitanie uczestników i otwarcie Dnia Jakości;
9.15-9.45: prof. UP dr hab. Katarzyna Potyrała (Prorektor ds. Studenckich) – Dydaktyka czy komunikacja i mediacja naukowa?;
9.45-10.45: dr Grażyna Czetwertyńska (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Edukacji PAFW i UW) – Portfolio jako narzędzie uczenia się studentów;
10.45-11.00: mgr Piotr Kciuk (Biuro ds. Współpracy z Absolwentami, UP) – Komunikacja z absolwentami;
11.15-12.00: dr Ewa Kucelman (Instytut Neofilologii, UP) – Metoda projektowa w pracach studenckiego koła naukowego; 12.15-13.45: Debata oksfordzka organizowana przez studentów;
14.00-14.45: Odpowiedzialne wsparcie – efektywne kształcenie studentów z niepełnosprawnością – wystąpienie zespołowe: dr Małgorzata Trojańska (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, UP), mgr Dominika Banaś (Centrum Języków Obcych, UP), dr inż. Mateusz Muchacki (Instytut Informatyki, UP);
15.00-15.45: mgr Łukasz Olesiak (Instytut Neofilologii, UP) – Jak zapewnić jakość w nauczaniu akademickim;
16.00-16.45: dr Karolina Czerwiec, dr Wioletta Skrzypek (Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego, UP), mgr inż. Emanuel Studnicki (Instytut Nauk o Informacji, UP) – Prezentacja możliwości wykorzystania współczesnych narzędzi dydaktycznych na przykładzie ClickMeetingu;
16.45-17.00: Podsumowanie Dnia Jakości.

 

 
 

Wspierane przez iCagenda