IX Konferencja Psychoanaliza-Psychoterapia „Dzisiejsze manifestacje cierpienia”

konferencja-lacanowska-plakat
Kategoria
Nauka
Termin
16 marca 2018 14:00 - 17 marca 2018 19:00
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Zarówno IX konferencja PP, jak i poprzednie adresowana jest do szerokiego grona psychoterapeutów, psychiatrów,psychoanalityków, filozofów, psychologów, artystów, których przedmiotem zainteresowań jest też kwestia cierpienia. 

Cierpienie w dzisiejszych czasach nabrało charakteru ekspansywnego, jego przejawy manifestują się dość agresywnie, a podmiot ludzki jest wobec nich coraz bardziej bezradny. Społeczeństwa i instytucje podejmują różnorakie środki zaradcze by okiełznać ten stan rzeczy. Nadzieję pokłada się w mnożeniu klasyfikacji mających zdiagnozować dane zaburzenie, do którego znajdzie się odpowiedni lek. Ratunku szuka się w dynamicznie rozwijających się naukach badających strukturę mózgu i jego funkcjonowanie.

Można też zauważyć eksplozję w zakresie tworzenia kolejnych form pomocy człowiekowi: couching od wszystkiego, mediacje, doradztwo, trening osobisty, modalności psychoterapeutyczne specjalizujące się w doraźnej eliminacji jednego uciążliwego objawu. Niestety w tych staraniach, by człowiek nie cierpiał, akcent jest często położony nie na indywidualne cierpienie, a na troskę o normę i tzw. skuteczność. Jest to efekt m. in. działania dyskursu mistrza, który w aliansie z dyskursem kapitalistycznym rozpanoszył się.  

Przedmiotem naszej konferencji będzie przywołanie troski o prawo do doświadczania cierpienia w wymiarze jednostkowym (singularite). Właśnie dlatego, że świat się zglobalizował, skomercjalizował i doszło do niewyobrażalnej cyfryzacji podmiotu ludzkiego jest ważne, by przypomnieć sobie, że cierpienia nie da się umasowić i znormalizować. Każdy podmiot cierpi na swój niepowtarzalny sposób i podejmuje wysiłki by tego bronić.

Psychoanaliza lacanowska daje tu swoje świadectwo w  trosce o conditio humana. W kuracji podmiotu, który przychodzi ze skargą do psychoanalityka  nie chodzi o eliminowanie pojedynczych objawów…  

Wiedział o tym Freud, czego dał wyraz dobitnie również w tekście Kultura jako źródło cierpień. Tekst ten, mający ponad 90 lat jakże jest aktualny na miarę naszych czasów.

Jest to też ważne miejsce troski wielu prądów filozoficznych co będzie słyszalne podczas naszej konferencji.

Wspaniałą przestrzenią do indywidualnego mierzenia się z cierpieniem jest też sztuka, choć dziś artyści coraz rzadziej z tej jej funkcji korzystają na rzecz komercji czy identyfikacji z oczywistymi dyskursami. 

W imieniu zarządu Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS i Instytutu Filozofii i Socjologii UP,   
Alina Henzel-Korzeniowska  i Andrzej Serafin

 
 

Wspierane przez iCagenda