Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres)”

warto-odwiedzic-1
Kategoria
Nauka
Termin
14 czerwca 2018 - 15 czerwca 2018
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Jęczmienna 9, Kraków

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Filologii Polskiej, we współpracy z kołem naukowym COOLturoznawcy, zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres).

W ramach konferencji proponujemy wielopłaszczyznową i interdysycyplinarną refleksję nad kategorią postprawdy, zwracającą szczególną uwagę na:

 • nowe wymiary dyskursu medialnego w epoce sfingowanych informacji (fake news);
 • strategie konstruowania rzeczywistości w gatunkach hybrydycznych i nowych formatach medialnych;
 • politykę (re)prezentacji świata społecznego w mediach i jej wpływ na rzeczywiste zachowania użytkowników social i mass - mediów;
 • relację między polityką informacyjną a sztuką;
 • manipulację w erze nowych mediów i mediów społecznościowych;
 • etykę dziennikarską i współczesne praktyki konstruowania relacji medialnych;
 • rolę sfingowanych informacji w życiu politycznym (komunikacji politycznej, zarządzaniu wizerunkiem, kreatywnym PR);
 • cechy nowych mediów i ich rolę w kreowaniu postprawdy;
 • rolę edukacji medialnej w rozwijaniu kompetencji informacyjnych i cyfrowych (w kontekście kształtowania społeczeństwa obywatelskiego);
 • postprawdę rozumianą jako postetyczność (w stronę nowej „aksjologii” mediów);
 • koncepcje paktu autobiograficznego i faktograficznego w świetle nowomedialnych praktyk tekstualnych, dziennikarskich i informacyjnych;
 • post-prawdę jako formę marylinizacji człowieka. W ramach konferencji mile widziane są zarówno wystąpienia dotyczące przeglądu literatury i stanu badań na temat postprawdy, jak również analizy wybranych przypadków (casestudies) w odniesieniu do wybranych koncepcji i modeli teoretycznych. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do: medioznawców, kulturoznawców, politologów, dziennikarzy, socjologów i filozofów mediów, antropologów kultury, językoznawców, psychologów społecznych oraz psychologów polityki. 
 
 

Wspierane przez iCagenda