Konferencja Naukowa Języki antropocenu

Języki_antropocenu_1_24-25_marca_2022
Kategoria
Nauka
Termin
24 marca 2022 - 25 marca 2022
Miejsce
Platforma Microsoft Teams
Katedra Teorii i Antropologii Literatury
działająca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
oraz Zespół Redakcyjny Rocznika "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
zapraszają do udziału w konferencji naukowej

JĘZYKI ANTROPOCENU

Proponowane obszary tematyczne:

 • antropocen jako wyzwanie dla literaturoznawstwa;
 • literackie i kulturowe obrazy katastrofy klimatycznej;
 • literatura jako laboratorium innych (bardziej inkluzywnych, sprawiedliwszych) światów;
 • antropocen a konieczność/niemożliwość utopii;
 • powrót narracji apokaliptycznych w antropocenie;
 • ekokrytyka/animal studies/posthumanizm wobec antropocenu;
 • antropocen a języki nie-ludzkie (biosemiotyka, post-koiné, historie biotyczne itp.);
 • antropocen a nowe strategie lekturowe (Global Warming Criticism, lektura dyfrakcyjna, lektury wielkoskalowe itp.);
 • antropocen a nowa humanistyka (teoria aktora-sieci, realizm spekulatywny, nowy materializm, teorie afektywne itd.);
 • antropocen a dyskursy polityki, ekonomii, ekologii itp.;
 • antropocen a inne kryzysy (etyczne, polityczne, ekonomiczne) współczesnego świata;
 • alternatywne propozycje terminologiczne (kapitałocen, technocen, plantacjocen, chthulucen itp.);
 • antropocen a problem „dwóch kultur”;
 • zwrot geologiczny w naukach humanistycznych;
 • poetyki antropocenu (ekomimesis, ekodiegesis, sympoiesis, sztuka hiperobiektów itp.).

 

Plakat wydarzenia i informacje odnośnie zapisów na konferencję.

 
 

Wspierane przez iCagenda