MOVE UP! Festiwal Wydział Sztuki w Mieście 9.0, II odsłona, październik 2021 roku

move-up
Kategoria
Kultura
Termin
5 października 2021 00:00 - 27 listopada 2021 00:00

 

Nowy rok akademicki otwieramy energetycznym MOVE UP! – cyklem wydarzeń oscylujących wokół najbardziej aktualnych problemów sztuki społecznie zaangażowanej i dizajnu. MOVE UP! to druga część tegorocznej odsłony festiwalu.

Obecna, dziewiąta edycja Festiwalu Wydział Sztuki w Mieście, pomimo trudnego kontekstu pandemii jest dla nas, jak co roku, okazją do zaprezentowania szeregu nowych działań artystycznych oraz niezwykłych projektów i wydarzeń naukowych. Poza udziałem studentek i studentów oraz kadry naukowo-artystycznej współdziałamy z artystami i organizacjami spoza środowiska Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W tym roku festiwal odbywa się w dwóch odsłonach, a jego formuła uległa transformacji, otwierającej przed nami nowe możliwości. W czerwcu jako partner strategiczny, współtworzyliśmy Cracow Art Week KRAKERS, a nasza aktywność, obejmująca niemal trzydzieści wydarzeń, przyjęła postać osobnej sekcji „Krakersa”. Teraz zapraszamy na kolejną dawkę mocnych wrażeń artystycznych oraz do współtworzenia społecznej debaty o sztuce i projektowaniu.

 

Program festiwalu

NEGOCJACJE MUZEALNE: 5 –12 października 2021 roku
Dawny Hotel Cracovia Muzeum Narodowe w Krakowie, al. F. Focha 1
wernisaż: 5 października, godzina 18.00
debata: 12 października, godzina 19.00

Negocjacje muzealne to wystawa i debata poświęcona idei dialogu w polu kultury, testująca możliwości wprowadzenia agonistycznej, pluralistycznej ramy programowej polskiego, instytucjonalnego dyskursu artystycznego w warunkach polaryzacji i napięć późnej nowoczesności.

Ekspozycja w przestrzeni dawnego Hotelu Cracovia Muzeum Narodowego w Krakowie obejmuje prezentację instalacji obiektowej oraz filmu, złożonego z sekwencji rozmów, zarejestrowanych przez Łukasza Murzyna podczas eksperymentalnych warsztatów z wybranymi przedstawicielami polskiego pola kultury (między innymi z Ewą Łączyńską-Widz – dyrektorką BWA Tarnów, Ewą Chomicką – Muzeum POLIN, Dorotą Ogrodzką – Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Dorotą Lekką – Stowarzyszenie Veraicon, Grzegorzem Reske i Martą Keil – kuratorami niezależnymi, Dawidem Gospodarkiem – publicystą kulturalnym, Agnieszką Wargowską-Dudek – Fundacja ARTS, Weroniką Plińską – antropolożką kultury). Drugim elementem wystawy jest szeroka dokumentacja działania, zatytułowanego „Projekty. Niezrealizowane historie sztuki”, kuratorowanego przez Martę Romankiv i Łukasza Surowca we współpracy z Lotnym Domem Wydawniczym i Łukaszem Trzcińskim. W ramach Projektów zebrano i udokumentowano ponad sto koncepcji artystycznych, których nie udało się zrealizować w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Są wśród nich zarówno odrzucane przez rozmaite instytucje projekty znanych twórców – między innymi: Krzysztofa Wodiczki, Jakuba Woynarowskiego, Roberta Kuśmirowskiego, Zuzanny Janin, Krzysztofa Maniaka, Joanny Rajkowskiej, Iwony Demko, Karoliny Breguły, Zbigniewa Libery czy Pawła Althamera, jak również zablokowane działania artystów, którzy dopiero starają się o ugruntowanie swojej pozycji.

Wystawa ma nie tylko charakter diagnozy negatywnych mechanizmów świata sztuki, ale stawia jasne rekomendacje dotyczące metod uzdrowienia polskiego obiegu artystycznego i będzie punktem wyjścia do debaty z udziałem Ewy Łączyńskiej-Widz, Magdaleny Ujmy, Jakuba Woynarowskiego, Łukasza Surowca, Marty Romankiv i Łukasza Trzcińskiego.

 

LEMLAND: 12 października 2021 roku
Dydo Poster Gallery, Dawny Hotel Cracovia Muzeum Narodowe w Krakowie, al. F. Focha 1
12 października, godzina 18.30

Kurator Międzynarodowego Konkursu Plakatu Lemland 2021 Marcin Urbańczyk oprowadza po pokonkursowej wystawie plakatów poświęconych twórczości Stanisława Lema. Na Konkurs wpłynęły sześćset siedemdziesiąt dwa plakaty trzystu trzydziestu trzech projektantów z dwudziestu sześciu krajów.

 

ATHENA DE FUTURO: 14 października 2021 roku
Skwer przed budynkiem Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Mazowieckiej 43 w Krakowie
14 października, godzina 17.00

W dniu uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, podczas którego tytuł doktora honoris causa otrzyma reżyser filmowy i artysta wizualny Lech Majewski, zapraszamy również na uroczystość odsłonięcia rzeźby „Athena de Futuro”, autorstwa Agaty Agatowskiej. Praca powstała z okazji jubileuszu 75-lecia Uczelni.

 

MOVE UP!: 14–31 października 2021 roku
Dawny Hotel Cracovia Muzeum Narodowe w Krakowie, al. F. Focha 1
wernisaż: 14 października, godzina 18.00

Wystawa w przestrzeni dawnego Hotelu Cracovia Muzeum Narodowego w Krakowie, ukazująca szereg komplementarnych ujęć idei modernizacji widzianej oczyma artystów i projektantów związanych z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zadajemy sobie pytanie o polską nowoczesność, jej oblicza i egzemplifikacje, zwłaszcza te kojarzone z modernizmem.
Ekspozycja obejmie między innymi wybrane projekty z obszaru dizajnu: „Memory morphology” – pracę poświęconą percepcji architektury modernistycznej z zastosowaniem sztucznej inteligencji i VR Małgorzaty Łuczyny i Jacka Złoczowskiego, pracę „Odcienie modernizacji. Między utopią a życiem codziennym” – rejestrację relacji dotyczących haptycznego odbioru przestrzeni architektonicznej autorstwa Sebastiana Bożka, projekcję wideo Jakuba Pierzchały, malarstwo Jacka Pasiecznego, „Antropologie i historie alternatywne” – rzeźby i obiekty Agaty Agatowskiej i Natalii Kopytko oraz instalację audio Ernesta Ogórka.

 

DIZAJN W CIEKAWYCH CZASACH: 15 października 2021 roku
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
15 października, godzina 18.00
prowadzenie: Marcin Klag

Przedstawiciele ośrodków kształcących projektantów: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, a także instytucji promujących dizajn oraz niezależne projektantki i projektanci różnych specjalności będą rozmawiać o wyzwaniach z jakimi mierzą się sztuki projektowe w kontekście różnorodnych uwarunkowań kryzysowych (pandemia Covid-19, kryzys ekologiczny, przemiany geopolityczne mające wpływ na handel globalny, etyczne zagadnienia produkcji i wiele innych).

Dominika Janicka – dyrektorka Instytutu Dizajnu w Kielcach, Barbara Widłak – dziekan Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kaja Kusztra wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Marta Dubanowicz – projektantka ubioru współpracująca z Click Fashion, wykładowczyni Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, Franciszka Jagielak – projektantka produktu, wykładowczyni Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Monika Natkaniec-Papp – projektantka wnętrz, wykładowczyni Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

CROSSOVER LAB RE:KULTURA: 18–22 października 2021 roku
RE:KULTURA, ul. Krakowska 13
cykl spotkań podsumowujących z uczestnikami: 18–22 października, godzina 18.00

„Crossover Lab” to kuratorowany przez Marcina Szafrańskiego i Łukasza Murzyna projekt o charakterze rezydencji-laboratorium, który stawia szereg pytań dotyczących możliwości przeprowadzenia satysfakcjonującego działania artystyczno-badawczego o naprawdę crossowym, interdyscyplinarnym charakterze. Ideą projektu jest zebranie rezultatów pracy teamów / tandemów, tworzonych przez artystów wizualnych lub projektantów oraz osoby z innych obszarów naukowych, posługujące się odmiennymi metodologiami oglądu i interpretacji rzeczywistości. Nie chodzi jednak o prostą inspirację osiągnięciami nauki lub tym bardziej o ich ilustracyjną reprezentację. Prawdziwym celem jest sprowokowanie uczestniczek i uczestników laboratorium do rozpoznania i wzajemnego przejęcia elementów metodologii naukowych i metod procesu twórczego sztuk wizualnych i dizajnu. Chodzi o otwarcie na eksperymentalny tryb współpracy i tropienie nowych rozwiązań, niemożliwych do osiągnięcia w ramach zamkniętych perspektyw poszczególnych dyscyplin.

Działania rozgrywać się będą w ramach przestrzeni galerii Re: Kultura przy ul. Krakowskiej 13, jednak galeryjny kontekst nie oznacza kompletnej realizacji działań w formie obiektu / artefaktu. Jego wyniki mogą być definiowane w różnoraki sposób – jako mniej lub bardziej jednoznaczne wnioski, hipotezy, postawione pytania, a także zwerbalizowane lub wizualizowane refleksje. Formą prezentacji może być pitching, ekspozycja dokumentacji procesu, który również w dniu wernisażu może pozostać otwarty.

Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego reprezentują: Anna Juszczak, Lech Kolasiński, Daria Malicka, Przemysław Paliwoda, Anna Pichura i Weronika Plińska.

 

FORUM KOLEKTYWÓW TWÓRCZYCH: 26–27 października 2021 roku
Skład Solny / CSW Wiewiórka, ul. Na Zjeździe 8
wernisaż: 26 października, godzina 18.00
debata: 27 października, godzina 18.00

Do współtworzenia Forum zaprosiliśmy kolektywy, artystki i artystów zainteresowanych udziałem w krytycznej refleksji dotyczącej wyzwań stojących zwłaszcza przed młodymi twórcami oraz strategii widoczności grup artystycznych w obiegu społecznym. Każdy z kolektywów prezentuje własny projekt / działanie / prezentację, związaną z ich aktualną działalnością twórczą oraz profilem grupy. Forum z założenia jest wydarzeniem bardzo inkluzywnym, zakładającym udział środowisk prezentujących odmienne strategie działania.

Miejscem spotkań, działania i dyskusji będzie przestrzeń współprowadzonego przez Cecylię Malik CSW Wiewiórka – twórczego klastra zlokalizowanego w XVIII-wiecznym Składzie Solnym w Krakowie. To miejsce, które będąc bazą dla krakowskich artystów, organizacji działających w polu sztuk wizualnych i edukacji, jest również artystycznym zapleczem dla aktywistów i oddolnych inicjatyw. Jest to miejsce ważne na mapie kulturalnej Krakowa, w którym rodzą się pomysły, dla których CSW Wiewiórka jest wsparciem i zapleczem.

Udział biorą między innymi: Adam Rzepecki – Łódź Kaliska, Kolektyw Rzeczy, Piotr Lutyński – Drożdżowy Kolektyw, Bartolomeo Koczenasz – CSW Wiewiórka, Koło Artystyczno-Naukowe IMiEA, Cecylia Malik – Siostry Rzeki, Łukasz Maciaszkiewicz – FEAR, Ignacy Czwartos – Otwarta Pracownia.

 

DYDAKTYKA W NURCIE CZASU: 28 października 2021 roku
Dawny Hotel Cracovia Muzeum Narodowe w Krakowie, al. F. Focha 1
28 października, godzina 18.00

Oprowadzanie po wystawie „W nurcie czasu” Romualda Oramusa oraz dyskusja poświęcona wyzwaniom dydaktyki tradycyjnych mediów artystycznych w dobie dynamicznych przemian wrażliwości wizualnej i mediów cyfrowych. W rozmowie wezmą udział Romuald Oramus, Kinga Łapot-Dzierwa i Piotr Jargusz.

 

SABAT: 29 października 2021 roku
Galeria Podbrzezie, 29 października – 27 listopada
wernisaż: 29 października, godz. 19.00
Kuratorki / Artystki: Lidka Krawczyk, Magdalena Lazar
Artystki zaproszone do udziału w projekcie: Małgorzata Markiewicz, Natalia Kopytko, Marta Niedbał, Daria Malicka, Malwina Niespodziewana, Ewa Ciepielewska, Alicja Pismenko, Luka Woźniczko, Eliska Konecná, Katerina Olivová, Marta Ziółek, Dominika Olszowy, Kaja Gliwa, Luka Woźniczko

Kobieca energia twórcza potrafi przybierać przeróżne formy. Wynika z odwiecznej potrzeby dania upustu popędowi kreacji, która staje się siłą napędową świata. Kobieta tworząca, tkająca nitki swoich opowieści, jest niczym czarownica zapatrzona w magiczną miksturę. Te alchemiczne narracje w sztuce są obecne w dziełach zaproszonych do wystawy „Sabat” artystek, które nie tylko wznoszą się ponad codzienne rytuały, ale też nierzadko nie obawiają się rzucania zaklęć, chcąc przedziurawić swoim głosem sytuacje pozornego komfortu. Echa magicznych i nadrealnych historii unoszą się zarówno w obszarze sztuki metafizycznej, jak i tej nawiązującej relacje z popkulturą. Co prawda każda z tych przestrzeni rządzi się swoimi własnymi prawami, jednak obie łączy pragnienie dosięgnięcia niewypowiadalnego, przepracowania grozy, korzystając z alchemii i „romantycznej strony rzeczywistości”.

Zapraszamy.

 
 

Wspierane przez iCagenda