Studencka konferencja naukowa „Życie rzeczy. Językowe, literackie, kulturowe konteksty i reprezentacje”

Studencka-konferencja-naukowa-Zycie-rzeczy
Kategoria
Nauka
Termin
22 kwietnia 2021 - 23 kwietnia 2021
Miejsce
online

 

Studenckie Koło Naukowe Polonistów w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w studenckiej konferencji naukowej „Życie rzeczy. Językowe, literackie, kulturowe konteksty i reprezentacje”.

Obrady będą się toczyć zdalnie na platformie Microsoft Teams 22–23 kwietnia 2021 roku.

Studia nad rzeczami mają charakter interdyscyplinarny, prowadzą do refleksji nad funkcjonowaniem ludzi w świecie przedmiotów i istnieniem przedmiotów w świecie ludzi. Ujawniają skomplikowane relacje, wskazują na (nie)samodzielność zarówno człowieka, jak i rzeczy. Proponujemy namysł nad kwalifikacjami rzeczy w obszarze języka, literatury i kultury, interesują nas:

 • dawne i współczesne badania nad rzeczami (na przykład materialność, sprawczość w kontekście badań humanistycznych, socjologicznych, psychologicznych; nieantropocentryczne konteksty studiów nad rzeczami, koncepcje: Brunona Latoura, Bjørnara Olsena, Ewy Domańskiej i innych);
 • rzecz i czas / czasownik (zakresy ludzkich działań i relacji z rzeczami: zbieranie, gubienie, gromadzenie, wytwarzanie, niszczenie, używanie, przechowywanie, porządkowanie);
 • rzecz i przestrzeń (aspekty związane z sytuowaniem, zmianą miejsca, geopoetyką opisu i doświadczenia);
 • kolekcja jako opisowa kategoria badań nad rzeczami;
 • biografie rzeczy w literaturze i kulturze;
 • rola przedmiotów materialnych w ludzkiej egzystencji indywidualnej i zbiorowej (np. rzeczy pierwsze i rzeczy ostatnie, podarunki, pamiątki, eksponaty, zabawki);
 • afekcja w związku z rzeczami;
 • rzecz jako Inny;
 • przedmioty (w) pamięci, memoryzacja rzeczy;
 • mikrologia rzeczy – niepozorne drobiazgi, gadżety, bibeloty, przedmioty codziennego użytku i ich udział w ludzkiej habituacji (między innymi ubiory, naczynia, narzędzia);
 • rzecz w reklamie i innych przekazach medialnych;
 • procesy uprzedmiotowiania.

Jesteśmy też otwarci na inne interesujące analizy i interpretacje uczestników konferencji, mieszczące się w jej problemowym zakresie.

Zgłoszenia (z podaniem afiliacji i abstraktem do 700 znaków ze spacjami) prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie: do 10 kwietnia 2021 roku na adres kolopolonistow.up.krakow@gmail.com.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do wyboru zgłoszonych tematów.

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Polonistów UP
Klaudia Sordyl
Małgorzata Folwarska
Anna Adamczyk

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Polonistów IFP UP
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP

 
 

Wspierane przez iCagenda