Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko

dlon-i-dlugopis-tn
Kategoria
Nauka
Termin
10 maja 2018
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Telefon
12 662 62 13
E-mail
espoleczna@up.krakow.pl

Cel i tematyka konferencji

Ekonomia jest nauką społeczną, nauką o ludziach w procesie gospodarowania. W założeniu oznacza to dbałość nie tylko o cele gospodarcze, ale również wartości społeczne. W ostatnich dziesięcioleciach zaniedbywano uwzględnianie społecznego kontekstu ekonomii, marginalizowano kwestię godzenia interesów ekonomicznych i społecznych. Propozycją podejścia do gospodarowania uwzględniającego oba te aspekty jest ekonomia społeczna. Nie oznacza to przeciwstawiania się tradycyjnej gospodarce rynkowej, lecz postuluje jej uzupełnienie poprzez rozwiązywanie problemów społecznych. To ekonomia, w której kwestie społeczne nie są, w pogoni za zyskami, spychane na dalszy plan. Jest ona zatem zorientowana na realizacje podstawowego celu rozwoju cywilizacyjnego jakim jest poprawa jakości życia. Bez względu na orientację przedsiębiorstwa, efektywne gospodarowanie jest ściśle związane z innowacyjnością i przedsiębiorczością. Dlatego coraz większy nacisk kładzie się na kształtowanie prospołecznych postaw we wszystkich sferach życiach gospodarczego. Zachowania przedsiębiorcze stanowią dla ekonomii społecznej dodatkowe wsparcie dla realizacji jej założeń opartych na wartościach solidarności, partycypacji, odpowiedzialności i spójności społecznej. Związanie ekonomii społecznej z podmiotami sektora publicznego, prywatnego i organizacjami trzeciego sektora doskonale koresponduje z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Przemiany w sferach społeczno-ekonomicznych w Polsce i na Świecie dają wiele możliwości do badań naukowych w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości.

Celem konferencji jest przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej, ekonomii ekologicznej, przedsiębiorczości oraz innowacji społecznej w Polsce i na Świecie. Tematyka konferencji obejmuje analizę ekonomicznych, społecznych, ekologicznych, politycznych i prawnych uwarunkowań rozwoju ekonomii oraz przedsiębiorczości w Polsce i na Świecie.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, polityki, biznesu, studentów i koła naukowe oraz szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, których zainteresowania mieszczą się w obszarach ekonomii, ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości.

 
 

Wspierane przez iCagenda