Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Historia stosowana. Kształtowanie przez politykę, praktyka kulturowa, naukowa argumentacja”

Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa-Historia-stosowana
Kategoria
Nauka
Termin
2 lipca 2020 - 4 lipca 2020

 

Konferencja międzynarodowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Rady Naukowej im. J.G. Herdera (Marburg) we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.

History sells: gry i rekonstrukcje historyczne, historyczne filmy fabularne i dokumentalne, wielkie muzea historyczne, miejsca pamięci i opasłe tomy prac historycznych: tematyka historyczna cieszy się stale rosnącym – jak się wydaje – zainteresowaniem europejskiej opinii publicznej. Jednocześnie spory o prawdę historyczną, o polityki historyczne i tożsamościowe odgrywają co raz większą rolę w wewnętrznych i międzynarodowych konfliktach, które bynajmniej nie ograniczają się do nacjonalistycznych i radykalnie prawicowych ugrupowań i polityków, lecz są częścią państwowej polityki kulturalnej i ogólnospołecznej debaty.

Podczas rozmów na ten temat zazwyczaj kierujemy wzrok ku Europie, Wschodniej i nowym członkom Unii Europejskiej, i to pomimo że wykorzystywanie historii i konflikty o ot „jak”, „dlaczego” i „dla kogo” mają centralne znaczenie w Europie i poza nią. Celem konferencji jest nie tylko prześledzenie głównych linii konfliktów, ale także analiza znaczenia i punktów ciężkości zastosowań historii w regionie leżącym między Morzem Północnym, Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, a także porównania ich z innymi częściami kontynentu.

Wśród dyskutowanych tematów będą zarówno bardziej tradycyjne zastosowania dziejów w politykach pamięci oraz w pamięci kulturowej, jak i wykorzystanie historii w kulturze i konsumpcji, a także historii jako faktora w procesie tworzenia grup, na przykład rekonstruktorów. Celem konferencji jest także wyjaśnienie roli narracji historycznych w „praktyk ustalania prawdy” oraz ich kontekstu politycznego i kulturowego.

Możliwe pola tematyczne referatów to:

  • akademickie i publiczne spory dotyczące aktualnych tematów historycznych (również przed „wiekiem skrajności”);
  • polityki pamięci (miejsca pamięci, pomniki);
  • medialne prezentacje historii;
  • strategie pamięci kulturowej w literaturze i sztuce;
  • przechowywanie i przepracowanie historii w muzeach (oraz aspekty pokrewne).

Zgodnie z interdyscyplinarnym charakterem Rady Naukowej im. Herdera kierujemy nasze zaproszenie nie tylko do historyków, lecz także do reprezentantów innych dyscyplin (socjologii, politologii, kulturoznawstwa etc.)
Języki konferencji: angielski. niemiecki i polski

Prosimy o nadesłanie propozycji prezentacji z abstraktem do 250 słów oraz krótkim biogramem do 15 stycznia 2020 roku na adresy mailowe: jorg.hackmann@usz.edu.pl oraz roeskaurydel@gmail.com.

Koncepcja i organizacja konferencji
Jörg Hackmann (Szczecin/Greifswald)
Dietlind Hüchtker (Halle/Lipsk)
Isabel Röskau-Rydel (Kraków)
Jan Rydel (Kraków)

 
 

Wspierane przez iCagenda