15. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych oraz 11. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości”

1
Kategoria
Nauka
Termin
8 października 2018 - 9 października 2018
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny: Audytorium im. prof. W. Danka - Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Telefon
+48 12 662 62 64
E-mail
przedsiebiorczosc@up.krakow.pl

 

Konferencja organizowana w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Roku Polskiej Geografii 2018 pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Głównym celem 15. Konferencji będzie prezentacja koncepcji teoretycznych oraz wyników prac badawczych związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w różnej skali układów przestrzennych, roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, kształtowaniu rynku pracy, a także postaw przedsiębiorczych człowieka. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przestrzenne aspekty rozwoju przedsiębiorczości oraz problematykę edukacji dla przedsiębiorczości. Obrady konferencji będą zmierzać przede wszystkim w kierunku określenia problematyki badawczej funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych. W stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego zostanie podjęta próba zarysowania rozwoju tej problematyki w polskiej geografii.

11. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości poświęcony będzie natomiast wymianie wiedzy i doświadczeń na temat metodyki nauczania przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych na wszystkich poziomach edukacji, konfrontacji poglądów pracowników szkół wyższych, doradców metodycznych i nauczycieli na temat celów, treści, metod i efektów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

 
 

Wspierane przez iCagenda