XIX Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego „Wobec współczesności. Język polski w reformowanej szkole ponadpodstawowej”

XIX-Jesienna-Szkola-Dydaktykow-Literatury-i-Jezyka-Polskiego
Kategoria
Nauka
Termin
30 listopada 2020 - 1 grudnia 2020
Miejsce
online

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytutu Filologii Polskiej serdecznie zapraszają do udziału w XIX Jesiennej Szkole Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego „Wobec współczesności. Język polski w reformowanej szkole ponadpodstawowej”.

Przedmiotem szczegółowych refleksji pragniemy uczynić obszar problemów, niełatwych na co dzień w realizacji, z którymi muszą zmierzyć się na godzinach polskiego nauczyciel i uczeń, funkcjonujący w nowej sytuacji edukacyjnej. Kształcenie polonistyczne po raz kolejny wymaga zatem postawienia pytań ogólnych: czego i jak uczyć? Domagają się one szczegółowych rozstrzygnięć, które mogłyby dotyczyć następujących zagadnień: filozofia i koncepcja kształcenia polonistycznego w świetle nowej „Podstawy programowej” oraz obowiązujących programów i podręczników; nauczanie języka polskiego w szkole ponadpodstawowej wobec wyzwań współczesnego świata; aksjologia obecna i nieobecna w „Podstawie programowej”; Dobre praktyki lekturowe w zreformowanej szkole ponadpodstawowej; uczeń na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej; uniwersyteckie przygotowanie nauczycieli języka polskiego do pracy z uczniami klas ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Komitet Organizacyjno-Programowy Konferencji
prof. dr hab. Zofia Budrewicz
dr Katarzyna Pławecka
dr hab. Paweł Sporek

program konferencji
linki dostępu

 
 

Wspierane przez iCagenda