36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany strukturalne przemysłu i usług”

36-Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa-Przemiany-strukturalne-przemyslu-i-usług
Kategoria
Nauka
Termin
7 grudnia 2020 - 8 grudnia 2020
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny: Audytorium im. prof. W. Danka oraz online - Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki (Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie) zapraszają na 36. Międzynarodową Konferencję Naukową „Przemiany strukturalne przemysłu i usług”.

Celem 36. Konferencji Naukowej będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany struktur działowych przemysłu w różnej skali układów przestrzennych, od skali lokalnej, regionalnej po skalę krajową i światową; relacji przemysłu w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki oraz jego wpływu na kształtowanie życia gospodarczego, społecznego i kulturowego w przestrzeni geograficznej; oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności krajowego przemysłu na tle przemysłu światowego; kształtowania się przemysłów zaawansowanej technologii i sektora informatycznego (IT) oraz procesów serwicyzacji; oddziaływanie polityki na kierunki rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej; ocenę wpływu procesów transformacji oraz umiędzynarodowienia działalności gospodarczej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji na przebudowę struktur branżowych i przestrzennych różnej skali układów przestrzennych. Pragniemy rozpatrywać tę problematykę nie tylko w układach przestrzennych Polski, ale także innych krajów, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W 2020 roku szczególny nacisk w dyskusji położony będzie na problematykę przemian strukturalnych przemysłu i usług.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną będzie możliwość uczestnictwa w konferencji wirtualnie (online) w łączności z pozostałymi uczestnikami.

 
 

Wspierane przez iCagenda