Konferencja dydaktyczna „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole: jak kształcić kreatywnie i poszukująco?”

Edukacja_geograficzna_w_reformowanej_szkole
Kategoria
Nauka
Termin
7 czerwca 2019 11:00 - 8 czerwca 2019 13:00
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Zakład Dydaktyki Geografii, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Edukacji Geograficznej PTG zapraszają do udziału w konferencji dydaktycznej „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole: jak kształcić kreatywnie i poszukująco?”.

Cel konferencji
Zmiany związane z reformą systemu edukacji trwają. Nauczyciele geografii wkładają wiele wysiłku w to, aby efektywnie realizować założenia podstawy programowej i czynić geografię przedmiotem przyjaznym, wartościowym, lubianym oraz przydanym współczesnemu uczniowi. Słowo „poszukiwanie” jest obecnie kluczem do charakterystyki codziennych działań profesjonalnego nauczyciela. Nauczyciele poszukują innowacyjnych metod i środków dydaktycznych, źródeł informacji i najnowszych treści, które objaśniają zmiany wynikające z postępu w geografii jako nauki. Poszukują sposobów skutecznych komunikowania się z uczniem. Wreszcie poszukują możliwości dokształcania się i doskonalenia zawodowego po to, aby sprostać postawionym przed nimi zadaniom. Dlatego kształcenie poszukujące stawiamy jako myśl przewodnią konferencji.

Wybór problematyki jest także odpowiedzią na potrzeby, jakie zdecydowana większość Uczestników zeszłorocznej edycji naszej konferencji wyraziła w ankiecie kończącej obrady. My – jako pracownicy uczelni pedagogicznej i dydaktycy geografii – odpowiadając na takie zapotrzebowanie – staramy się wesprzeć nauczycieli, często naszych absolwentów różnego typu studiów, we wdrażaniu kolejnych etapów reformy. Podczas obrad na kształcenie poszukujące spojrzymy wieloaspektowo.

Uwzględnione będą kwestie metodyczne, czyli metody i formy pracy z uczniem, umożliwiające konstruowanie rzetelnej i trwałej wiedzy oraz umiejętności i postaw, w tym metody stosowane w terenie. Dyskusji poddane zostaną aspekty psychologiczne, zwłaszcza kanały i sposoby skutecznego komunikowania się z dzisiejszym uczniem oraz kwestie pragmatyki zawodowej.

Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji
Zakład Dydaktyki Geografii
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Komitet naukowy
prof. UP dr hab. Danuta Piróg (przewodnicząca)
dr hab. Joanna Angiel (UW)
prof. dr Christian Fridrich
prof. UG dr hab. Maria Groenwald
dr hab. Adam Hibszer (UŚ)
doc. Eduard Hofmann
prof. UP dr hab. Wiktor Osuch
doc. Cristiano Pesaresi
prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska
prof. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski
doc. PhD. Dagmar Popjakova
dr Tatjana Resnik Planinc
prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Agnieszka Świętek
prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz

Komitet organizacyjny
dr Agnieszka Świętek (sekretarz)
mgr Agnieszka Gil
mgr Remigiusz Pacyna

 
 

Wspierane przez iCagenda