Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Edukacja XXI w. Strategie zarządzania i kierunki rozwoju”

edukacja_xxi
Kategoria
Wydarzenie
Termin
10 października 2019 - 11 października 2019
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Podchorążych 2, 30-084 Kraków
E-mail
konferencjaedukacja@up.krakow.pl

Zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję naukową „Edukacja XXI w. Strategie zarządzania i kierunki rozwoju”, która odbędzie się w Krakowie 10–11 października 2019 r. organizowaną przez Instytut Filozofii i Socjologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Głównym celem konferencji jest zainicjowanie w środowisku akademickim dyskusji dotyczącej tego, jakiej filozofii potrzebuje edukacja XXI w., jakie są dostępne modele edukacji oraz który z nich jest dostosowany do dzisiejszego świata. Cele szczegółowe to odpowiedź na pytania: jakie istnieją efektywne strategie zarządzania placówkami oświatowymi oraz jakie są możliwe kierunki rozwoju samej edukacji. Praktycznym osiągnieciem konferencji będzie znalezienie rozwiązań możliwych do realizacji „tu i teraz” bez względu na tło instytucjonalne czy ministerialne. Raport o fatalnym stanie polskiego systemu edukacji „Szkoła dla innowatora” będzie realnym tłem dla twórczych rozważań uczestników konferencji.

Wybrane obszary tematyczne konferencji:

  1. Nowatorskie strategie zarządcze w oświacie
  2. Liniowe a systemowe nauczanie
  3. Pożądane kompetencje edukatorów XXI w.
  4. Innowacyjne przedmioty nauczania
  5. Etyka dla nauczycieli i etyka w nauczaniu 
  6. Coaching, tutoring i inne narzędzia wspomagające pracę nauczycieli
  7. Edukacja jako niekończąca się lekcja życia
  8. Filozofia edukacji w świecie hi-tech
  9. Wolność jednostki w systemie edukacji 
  10. Nowoczesne metody i podejścia edukacyjne

Częścią konferencji będą nie tylko prelekcje i referaty dotyczące powyższej tematyki lecz także moderowane warsztaty, w trakcie których uczestnicy wypracują adekwatne dla siebie rozwiązania, możliwe do zastosowania w praktyce. W ten sposób konferencja wpisze się w najnowsze trendy edukacyjne, skupiając się nie tyle na problemach, co na możliwych rozwiązaniach.

 
 

Wspierane przez iCagenda