Seminarium naukowo-szkoleniowe "Mediacja w służbie prawu"

mediacje_w_sluzbie_prawu
Kategoria
Nauka
Termin
28 lutego 2019 15:00
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowo-szkoleniowe pt.

„Mediacja w służbie prawu”

w ramach

Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja

Wydarzenie odbędzie się w dniu

28 lutego 2019 r. o godz. 15.00

w Audytorium im. prof. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

PLAN WYDARZENIA

15:00 – otwarcie seminarium (dr Adam Pązik, prof. dr hab. Andrzej Piasecki)
15:15-15:45 – Mediacja cywilna i rodzinna receptą na łagodzenie konfliktów (dr Aneta Arkuszewska UR, mediator)
15:45-16:15 – Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna szansą dla stron i administracji publicznej (mgr Agnieszka Dauter-Kozłowska, Naczelny Sąd Administracyjny; asystent specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa NSA )
16:15-16:45 – Dyskusja
16:45-17:15 – Przerwa kawowa
17:15-17:45 – Łagodzenie sporów gospodarczych przy pomocy mediacji (mgr Elżbieta Damm, prawnik, Prezes Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy)
17:45-18:15 – Wpływ mediacji karnej na przebieg procesu karnego (dr Damian Gil, IPAiE UP, mediator)
18:15-18:45 – Dyskusja
18:45 – Podsumowanie dr Damian Gil

 

Patronat nad działalnością Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”.

 
 

Wspierane przez iCagenda