III Międzynarodowa Konferencja „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa”

Kategoria
Nauka
Termin
21 maja 2018 - 22 maja 2018
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Romana Ingardena 4, 30-060 Kraków
Telefon
534 907 136
E-mail
konferencjakrakowmaj2018@gmail.com

Organizatorzy:

  • Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (Ukraina)
  • Stowarzyszenie Prawników Ukrainy (Ukraina)
  • Instytut Politologii Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja)
  • Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
  • Wydział Nauk Społecznych, Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim
  • Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
  • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Postęp cywilizacyjny i idący za nim rozwój techniki, a także zjawisko globalizacji powodują nieustanne zmiany oraz pojawianie się nowych zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa. Te nowe zagrożenia bezpieczeństwa charakteryzują się nieprzewidywalnością, gwałtownością, wielowymiarowością, zmiennością, nieokreślonością oraz wzajemnym przenikaniem się i dotyczą prawie wszystkich dziedzin funkcjonowania społeczeństwa. Konsekwencją tych zagrożeń może być utrata życia, zdrowia, posiadanych wartości materialnych, destabilizacja rozwoju politycz­nego, gospodarczego czy utrata warunków do swobodnego bytu i rozwoju. Przedmiotowe zagrożenia mogą wystąpić w różnym terenie, o trudnym do określenia zasięgu, intensywności, czasie występowania i nieprzewidywalnych skutkach co konsekwentnie powoduje zmianę uwarunkowań funkcjonowania systemów bezpieczeństwa państwa. Dlatego państwa dostosowują się do współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa poprzez doskonalenie już funkcjonujących systemów bezpieczeństwa, czy budowę nowych dostosowanych do zmiennych uwarunkowań bezpieczeństwa.

Przedstawione powyżej powody legły u podstaw idei zorganizowania konferencji, której planowanym celem jest wymiana poglądów i doświadczeń z badań nad bezpieczeństwem państwa oraz debata dotycząca współczesnych uwarunkowań (zagrożeń i ryzyka, szans i wyzwań) środowiska bezpieczeństwa.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych przedstawicieli środowisk akademickich - zarówno z kraju, jak i spoza jego granic oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa - przede wszystkim pracowników naukowych i praktyków, którzy są zainteresowani współczesnymi uwarunkowaniami i wyzwaniami bezpieczeństwa.

Ponadto, organizatorzy wyrażają przekonanie, że Konferencja będzie stanowiła okazję do nawiązania i zacieśniania krajowych i międzynarodowych kontaktów naukowych, a także integracji środowiska naukowego i praktyków zajmujących się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 
 

Wspierane przez iCagenda