Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”

Ogólnopolska_Interdyscyplinarna_Konferencja_Naukowa_Stymulacja_i_wspomaganie_rozwoju_człowieka_w_biegu_życia_plakat
Kategoria
Nauka
Termin
7 czerwca 2018 - 8 czerwca 2018
Miejsce
Romana Ingardena 4, 33-332 Kraków
E-mail
konferencjasiw@up.krakow.pl

Organizatorzy:

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
  • Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
  • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Kraków

 

Konferencja stanowić będzie szansę na wymianę myśli i doświadczeń naukowców prowadzących badania z zakresu: psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych oraz praktyków zajmujących się pracą z osobami potrzebującymi wsparcia w różnych obszarach ich funkcjonowania.

Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, logopedów, socjoterapeutów, ale także do lekarzy różnych specjalności oraz pracowników socjalnych. Głównym celem konferencji jest ukazanie złożoności podejmowanej problematyki, stąd jej interdyscyplinarny charakter.

Program naukowy planowanej konferencji w 2018 roku koncentruje się na: możliwościach i ograniczeniach w rozwoju w różnych okresach życia; wielospecjalistycznych podejściach do diagnozy i terapii; zaawansowanych technikach neuropsychologicznych; trendach w psychopatologii rozwojowej; współczesnych czynnikach ryzyka i czynnikach ochronnych rozwoju w biegu życia oraz zadaniach i wyzwaniach podejmowanych przez praktyków.

 
 

Wspierane przez iCagenda