Studenckie Warsztaty Urbanistyczne – Kraków/Rzeszów 2018

WarsztatyStudenci_Plakat_AB
Kategoria
Wydarzenie
Termin
1 października 2018 - 4 października 2018
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Podchorążych 2, 30-084 Kraków
E-mail
dwantuch@up.krakow.pl

 

Warsztaty urbanistyczne organizowane dzięki współpracy Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej będą okazją do połączenia interdyscyplinarnych sił: wiedzy i umiejętności studentów gospodarki przestrzennej w zakresie m.in. pozyskiwania danych przestrzennych, znajomości i analizy dokumentów planistycznych oraz procedur planistycznych z umiejętnościami analityczno-projektowymi i kreatywnym podejściem studentów architektury i urbanistyki.

Warsztaty mają formułę ekspercką i przewidują spotkania ze specjalistami, w tym: architektami, urbanistami, planistami, urzędnikami. Przeprowadzone przez studentów interdyscyplinarne studialne badania terenowe, w tym: analiza urbanistyczna obszaru opracowania (m.in.: infrastruktury komunikacyjnej, układu urbanistycznego itp.), analiza uwarunkowań planistycznych, rozpoznanie potencjału miejsca, mają prowadzić do sformułowania ciekawej propozycji rozwiązań przestrzennych dla wybranych obszarów projektowych, uwzględniających ich lokalny charakter, potencjał, genius loci, a także współczesne tendencje projektowe w urbanistyce i architekturze. Głównym zadaniem projektowym będą poszukiwania ciekawych rozwiązań przestrzennych i architektonicznych, kształtujących przyjazne i funkcjonalne środowisko miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem dobrej jakości przestrzeni publicznej o unikalnym charakterze. Przewodnim wątkiem warsztatów będzie kultura budowania, czyli najprościej rzecz ujmując, taki rodzaj myślenia i projektowania budynków i przestrzeni, który skutkuje harmonijnym, technologicznie zaawansowanym i przyjaznym środowisku naturalnemu otoczeniem, a także architekturą o wysokich walorach funkcjonalnych, estetycznych.

Opracowane przez studentów koncepcje jako rodzaj inspiracji zostaną przesłane do odpowiednich jednostek urzędu miasta. W późniejszym terminie planowana jest także ekspozycja prac studenckich na macierzystych uczelniach.

 
 

Wspierane przez iCagenda