Drodzy Czytelnicy,
koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań, zwrócenia uwagi na sukcesy i kwestie, którym warto poświęcić więcej energii i zaangażowania w kolejnych miesiącach. Mijający 2019 rok przyniósł nam wiele wyzwań związanych z wdrażaniem przepisów Konstytucji dla Nauki na Uniwersytecie Pedagogicznym. Godziny spędzone na przygotowaniu koncepcji, dyskusjach, konsultacjach i nanoszeniu poprawek przyniosły oczekiwane rezultaty. Uczelnia zaczęła funkcjonować w oparciu o nową strukturę organizacyjną, statut oraz regulamin. Udało nam się uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (o czym można przeczytać na łamach tego wydania Commentarii Academici).

Tradycyjnie w czasopiśmie znajdziecie Państwo informacje o ostatnich wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Prócz nich warto zwrócić szczególną uwagę na projekty długoterminowe, takie jak „Absolwent z Pasją” i „Student Roku”. Polecam również materiał poświęcony działalności Centrum Sportu i Rekreacji UP, które udoskonala swoją ofertę dydaktyczną i komercyjną.

Osiągnięcia zespołowe nie przysłaniają indywidualnych sukcesów pracowników, doktorantów i studentów. Często spływają do mnie informacje o kolejnych nagrodach, wyróżnieniach, otrzymanych grantach, powołaniu do zaszczytnych gremiów członków naszej społeczności. To powód do dumy dla nas wszystkich. W związku z zakończeniem roku kalendarzowego chciałbym raz jeszcze pogratulować wszystkim docenionym i życzyć im kolejnych osiągnięć.

Nowe wyzwania, które przyniesie 2020 rok, wymagają zasobów energii i kreatywności, które najłatwiej pozyskać poprzez odpoczynek. W ostatnich dniach roku 2019 w imieniu Władz Rektorskich życzę Państwu wielu miłych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, czasu na wypoczynek i refleksję nad planami, które warto zrealizować w najbliższych miesiącach.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 Commentarii Academici nr 8 2019

Czasopismo Uniwersytetu Pedagogicznego numer 11 2019 (pdf)