Drodzy Czytelnicy,
przekazujemy Wam kolejne wydanie „Commentarii Academici”, w którym, jak zawsze, znajdziecie krótkie teksty opisujące ostatnie wydarzenia, a także informacje o cyklicznych i jednorazowych projektach realizowanych przez naszych pracowników i studentów.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Kameralnej i Choru Mieszanego „Educatus”. Dziękuję za piękne spotkanie przy muzyce zarówno młodym artystom, jak i dyrygentom: prof. dr. hab. Adamowi Korzeniowskiemu i dr Małgorzacie Tęczyńskiej-Kęsce. Państwa zachęcam do zapoznania się krótkimi relacjami z wydarzeń.

Realizujemy wiele projektów związanych z nauczaniem i uczeniem się, dlatego w tym wydaniu „Commentarii Academici” poświęciliśmy im więcej miejsca. Od lat jestem nauczycielem, więc te teksty szczególnie polecam Państwa uwadze. Warto zajrzeć do materiału o „Polonistyce otwartej” przygotowanego przez dr Agnieszkę Jasińską z Instytutu Filologii Polskiej. Opisany projekt pozwala przy użyciu nowoczesnych technologii opowiedzieć o polskim języku i kulturze studentom filologii polskiej i słowiańskiej z Europy i spoza niej. Polecam tekst dr Agnieszki Chłosty-Sikorskiej, w którym opowiedziała, w jaki sposób pracownicy Instytutu Historii i Archiwistyki przygotowują studentów do pracy w placówkach oświatowych. Kandydatom na studia rekomenduję materiały dr. Mateusza Szasta z Instytutu Filozofii i Socjologii, a także Justyny Staniszewskiej z Biura Promocji, natomiast osoby, którym bliska jest idea uczenia się przez całe życie, odsyłam do tekstu Katarzyny Kruk z Biura Organizacyjnego, poświęconego Uniwersytetowi Drugiego Wieku. Wszystkie wymienione artykuły pokazują, że rolą współczesnego uniwersytetu jest już nie tylko zaproszenie do swoich murów, ale także wyjście do studenta-słuchacza.

Na koniec chciałbym podkreślić, że tygodnie po sesji egzaminacyjnej szczególnie sprzyjają sięgnięciu po lekturę mniej lub bardziej związaną z wybranym kierunkiem studiów. Zachęcam, aby zajrzeć do działu „Nowości Wydawnicze”, w którym można znaleźć między innymi publikacje poświęcone nauczaniu języków obcych, kwestiom społecznym czy historii.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 Commentarii Academici nr 12 2020

Czasopismo Uniwersytetu Pedagogicznego numer 12 2020 (pdf)