„Commentarii Academici”
Kwartalnik Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, pokój 135
telefon 12 662 60 13
czasopismo@up.krakow.pl