28 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie członków Zarządu, Rady Honorowej i Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej PRO UNIVERSITATIS.

W sieci opublikowany został kolejny numer elektronicznego czasopisma Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Biblioteka i Edukacja”.

26 czerwca 2018 r. w siedzibie Radia Spektrum odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Radia „Spektrum” w roku akademickim 2017/2018.

26 czerwca 2018 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Czerwca” wybrało Patryka Bławata, studenta I roku studiów I stopnia na kierunku Matematyka.

Dziękujemy za zaangażowanie w życie naszej Uczelni i współpracę w mijającym roku akademickim. Państwa wiedza i doświadczenie pozwalają nam na dalsze doskonalenie procesu kształcenia naszych studentów – przyszłych nauczycieli.

9 czerwca 2018 r. odbyło się zakończenie roku akademickiego 2017/2018 w działającym w strukturach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Uniwersytecie Dzieci i Rodziców.

Tematem przewodnim zajęć w Uniwersytecie Dzieci i Rodziców w roku 2017/2018 były Naukowe podróże – małe i duże. Zorganizowano 9 spotkań dla dzieci (w dwóch grupach dla dzieci młodszych i starszych) oraz wykłady dla rodziców/opiekunów.

23 czerwca 2018 r. w TAURON Arenie Kraków, odbyło się wydarzenie – koncert „Małopolska dla Maturzystów” – dedykowane tegorocznym Maturzystom z Małopolski.

18 czerwca 2018 r. odbyło się zakończenie roku akademickiego 2017/2018 w działającym w strukturach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

12 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentom, którzy w roku akademickim 2017/2018 współpracowali z Biurem Promocji przy promowaniu naszej Uczelni oraz wzmacnianiu jej wizerunku.