Serdecznie gratulujemy pracownikowi naukowemu Instytutu Historii i Archiwistyki UP dr. Krzysztofowi Klocowi, laureatowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2017. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę doktorską pt. „Michał Sokolnicki (1880–1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata”.

Nagrody jubileuszowe, to szczególne wyróżnienie dla osób, które zasłużyły się długoletnim stażem pracy. Miło nam poinformować, że w ostatnim kwartale uhonorowano kilkunastu pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Z inicjatywy Pani Kanclerz Małgorzaty Grzelewskiej odbyło się nieformalne spotkanie z osobami nagrodzonymi.

Informujemy, iż rekrutacja do Uniwersytetu Dzieci i Rodziców na nowy rok akademicki 2018/2019 została rozpoczęta.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Miło nam poinformować, że dr Krzysztof Kloc z Instytutu Historii i Archiwistyki UP otrzymał nagrodę I stopnia w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w Dziedzinie Historii Najnowszej za pracę doktorską „Michał Sokolnicki (1880–1967) Piłsudczyk – historyk – dyplomata”.

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Chóru Mieszanego „Educatus”. Nasi chórzyści pod batutą prof. Adama Korzeniowskiego zdobyli pierwsze miejsce i złoty medal w kategorii chórów mieszanych, a także srebrny medal w kategorii chórów kameralnych podczas 36. International Choral Festival of Preveza (5–8 lipca 2018 r.).

Serdecznie zapraszamy wszystkich Absolwentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Zjazd Absolwentów. Wydarzenie odbędzie się 13 października 2018 r. w budynku głównym przy ul. Podchorążych 2.

Miło nam poinformować, że w Instytucie Filologii Polskiej UP już po raz trzydziesty zorganizowano kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy. Ćwiczenia i wykłady prowadzą eksperci z IFP UP. Od pięciu lat współorganizatorem jednego z nich jest Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

Z dumą informujemy, że projekt Stories that Move otrzymał Medal Comenius EduMedia 2018 za doskonałe materiały dydaktyczne. Ta prestiżowa, międzynarodowa nagroda została przyznana 21 czerwca 2018 r. przez Instytut Pedagogiki i Mediów w Berlinie.

30 czerwca 2018 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się uroczysta gala podsumowująca plebiscyt „Przedszkole na Medal”.