uśmiechnięta studentka

Jeszcze macie szansę zostać studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W rekrutacji śródrocznej prowadzimy nabór na kierunki: dziennikarstwo przyrodnicze, edukacja techniczno-informatyczna, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa.

naukowcy podczas spotkaniaPo raz kolejny rozstrzygnięto konkursy OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu trafi do naukowców z całej Polski.

Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UPDr hab. Hubert Chudzio, prof. UP z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymał Srebrny Medal Honorowy za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Jest to najwyższe małopolskie wyróżnienie wojewódzkie.

W holu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego od 25 listopada 2021 roku można oglądać wystawę „Za wiarę i wolność! Kraje Europy Środkowo-Wschodniej dają odpór inwazji świata islamu”, przygotowaną w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.

studentkaDział ds. Osób Niepełnosprawnych i Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza studentów do udziału w 9. edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.