7 listopada 2016 r. w Krakowie rozpoczną się Dni Jana Pawła II pod hasłem „Miłosierdzie”.

Ukazał się właśnie najnowszy numer „Konspektu”, wydrukowany w kolorze na papierze kredowym.

Biblioteka Główna zaprasza na wystawę fotografii Ady Wantuch pt. „Manhattan znany i nieznany”.

Oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Instytut Matematyki UP zapraszają do udziału w Sesji naukowo-wspomnieniowej w pierwszą rocznicę śmierci Profesora Eugeniusza Wachnickiego.

Instytut Filozofii i Socjologii zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Wykłady z socjologii współczesnej”.