Logo Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie10 lutego 2021 roku przypada kolejna rocznica pierwszych masowych wywózek obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.

budynek główny Uniwersytetu PedagogicznegoPodczas pierwszego z cyklicznych spotkań na Uniwersytecie Pedagogicznym dyskutowano między innymi o potrzebie wypracowania systemowych rozwiązań mających na celu podniesienie rangi statusu nauczyciela.

 Weronika Dziepak3 lutego 2021 roku odbyło się wręczenie nagrody dla laureatki konkursu „Student Miesiąca”.

budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. PodchorążychInformujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów w semestrze letnim wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego Dawid MasłoDawid Masło, nasz absolwent biologii, obok dr. Jerzego Jarosza, dr Joanny Stojer-Polańskiej, Śląskiego Festiwalu Nauki, Hevelianum i redakcji „Filozofuj!” – znalazł się wśród laureatów 16. edycji konkursu Popularyzator Nauki.