Startuje 7. edycja konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”

Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza studentów do udziału w 7. edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.

Trwa rekrutacja do programu PROM

Program umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza Unii Europejskiej, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

prof. Leszek Balcerowicz

W trzydziestolecie ogłoszenia planu Balcerowicza jego autor spotkał się ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego.

prof. Kazimierz Karolczak

W osiemdziesiątą rocznicę „Sonderaktion Krakau” – akcji nazistowskiego okupanta wymierzonej przeciw profesorom krakowskich uczelni – delegacje krakowskich szkół wyższych spotkały się na Cmentarzu Rakowickim, aby na mogiłach osób zasłużonych dla nauki zapalić znicze i złożyć kwiaty.

I Konkurs wiedzy o województwie małopolskim

30 października 2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym odbył się I Konkurs wiedzy o województwie małopolskim zorganizowany przez Bibliotekę Główną we współpracy z Instytutem Geografii oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym, Oddziałem w Krakowie.