W dniach 8-10 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców.

Uniwersytet Pedagogiczny wspomina zbliżającą się rocznicę wprowadzenia stanu wojennego konferencją i wystawą „Stan wojenny w Polsce – perspektywa prawna, polityczna i społeczna”.

W dniach od 5 do 7 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła się konferencja „Dawna i współczesna kultura funeralna”.

W dniach 28-30 listopada 2016 r. pracownicy Instytutu Nauk o Wychowaniu uczestniczyli w spotkaniu na Słowacji w ramach projektu ALBIE Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity.

W dniu 8 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUP).