logo Polski.infoInstytut Filologii Polskiej zakończył właśnie prace związane z wdrażaniem platformy online do nauki języka polskiego.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieWładze UP odpowiedziały na potrzebę wsparcia studentów oraz naukowców. Stypendia będą wypłacane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

budynek Uniwersytetu Pedagogicznego wśród zieleniInformujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

studentka z uniesionymi w górę rękami2 października 2020 roku rozpocznie się głosowanie online.

Oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej  1 października 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej przez JM Rektora oraz Prorektorów. Twórczyniami innowacyjnej koncepcji i kierowniczkami merytorycznymi przedsięwzięcia są dr hab. Danuta Piróg, prof. UP oraz dr Agnieszka Świętek z Instytutu Geografii.