81. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS10 lutego 2021 roku przypada kolejna rocznica pierwszych masowych wywózek obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.

Rektorski Zespół ds. Współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak rozpoczęli współpracęPodczas pierwszego z cyklicznych spotkań na Uniwersytecie Pedagogicznym dyskutowano między innymi o potrzebie wypracowania systemowych rozwiązań mających na celu podniesienie rangi statusu nauczyciela.

 Weronika Dziepak „Studentką Stycznia”3 lutego 2021 roku odbyło się wręczenie nagrody dla laureatki konkursu „Student Miesiąca”.

22 lutego rozpoczną się zapisy na wykłady ogólnouczelnianeInformujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów w semestrze letnim wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego Dawid Masło wśród zwycięzców 16. edycji konkursu Popularyzator NaukiDawid Masło, nasz absolwent biologii, obok dr. Jerzego Jarosza, dr Joanny Stojer-Polańskiej, Śląskiego Festiwalu Nauki, Hevelianum i redakcji „Filozofuj!” – znalazł się wśród laureatów 16. edycji konkursu Popularyzator Nauki.