11 maja 2018 r., o godz. 9.00 w gmachu Wydziału Pedagogicznego miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie.

9 maja 2018 roku JM Rektor prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Krzysztofem Świerczkiem. W spotkaniu uczestniczyli również: Prorektor ds. Studenckich prof. UP dr hab. Katarzyna Potyrała i prof. dr hab. Piotr Jargusz. 

Uniwersytet Pedagogiczny ma przyjemność zaprosić na tegoroczną edycję Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

Zapraszamy na wykład nadinspektora gen. dr. Krzysztofa Pobuta, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu turystycznym”.

Dnia 30 kwietnia zakończył się realizowany na Uniwersytecie Pedagogicznym pilotażowy projekt edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Podczas zajęć w ramach kursu teoretycznego studenci-ochotnicy zapoznawali się z podstawami wiedzy o obronności, odbywając wykłady m.in. z wychowania obywatelskiego i wojskowego, w tym regulaminów i dyscypliny, szkolenia bojowego (taktyka i szkolenie strzeleckie), obrony przed bronią masowego rażenia czy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

18 krzewów róż pojawiło się na wewnętrznym dziedzińcu Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach akcji zazieleniania „Dotlenieni”, w którą zaangażował się Uniwersytet Pedagogiczny. Z inicjatywy pani Kanclerz Małgorzaty Grzelewskiej kilkunastu wolontariuszy przygotowało różany klomb.

Już po raz kolejny Biblioteka Główna UP przyłączyła się do akcji promocji czytelnictwa w regionie i zorganizowała zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w ramach Małopolskich Dni Książka i Róża w dniach 23–24 kwietnia 2018 r.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. odbył się w Klubie Studenckim „Bakałarz” wernisaż otwierający wystawę „Martwa Natura Bez Wędzidła”.

W dniu 11 maja 2018 r. o godz. 11.00 w auli Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta Uczelni.

W dniach 20–24 kwietnia 2018 r. w Poznaniu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu. Naszą uczelnię reprezentowało siedmiu zawodników: Adrianna Cordova, Marta Cynkier, Gabriela Gacek, Patrycja Kural, Sonia Wołoszyn, Maciej Iskrzycki i Artur Lechowicz.