W dniach 23-24 maja 2018 r odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modernizacja systemu oświatowego – propozycje zmian i wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych”, organizatorami której byli: Interdyscyplinarne Centrum Nauk Edukacyjnych, Studium Kształcenia Nauczycieli, nowopowstałe studenckie koło naukowe „Nauczyciel z pasją”.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do budowania kultury jakości kształcenia na naszej Uczelni.

Zakończył się Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) Wydziału Mat.-Fiz.-Techn. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia były zrealizowane i cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony studentów jak i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

22 maja 2018 roku gościem Instytutu Pracy Socjalnej był Prof. UKW dr hab. Przemysław Grzybowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas spotkanie wygłosił on dwa wykłady nt. „Doktorzy klauni w peruwiańskim Betlejem. O terapii śmiechem, edukacji i pracy socjalnej w Amazonii” oraz „Od budy w fawelach do masońskiego uniwersytetu. Edukacja i praca socjalna w brazylijskich dzielnicach nędzy”.

Z radością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr ODW-745/KAT/2018 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny uzyskał kategorię naukową A. Jest to już piąta jednostka UP z kategorią naukową A.

W VIII Ogólnouczelnianym Dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora UP prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, zwyciężyła studentka II roku SUM filologii polskiej (specjalność edytorstwo) Karolina Ferens.

8 maja 2018 r. w Klubie Studenckim „Bakałarz” odbyła się druga edycja „Festiwalu Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o Puchar Prorektora ds. Studenckich”.

22 maja 2018 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Maja” wybrało Michalinę Malisz, studentkę I roku studiów II stopnia na kierunku Studia Niemcoznawcze i Środkowoeuropejskie.

22 maja 2018 r. gośćmi Uniwersytetu Pedagogicznego byli amerykańscy dyplomaci Walter Braunholer – Konsul Generalny oraz Pamnella DeVolder – Konsul ds. Prasy i Kultury, którzy przygotowali prelekcję „One hundred years of independence" poświęconą stosunkom polsko-amerykańskim.

18 maja 2018 r. w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się druga edycja spotkania „Student dla Seniora”, zorganizowana przez Koło Naukowe Wolontariatu, działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej, we współpracy z Radą Krakowskich Seniorów.