Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Burmistrz Zatora Mariusz MakuchRektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Burmistrz Zatora Mariusz Makuch podpisali umowę, w której strony zadeklarowały wolę wzajemnej współpracy w podejmowaniu działań w zakresach organizacji wydarzeń naukowych, zajęć, warsztatów i szkoleń naukowych, organizacji praktyk i staży studenckich, opracowywania i publikacji wydawnictw historyczno-naukowych, a także promocji i upowszechniania nauki i sztuki.

otwarty laptopW związku z zamknięciem pierwszej tury zapisów na wykłady ogólnouczelniane, prosimy o sprawdzenie statusów zapisów w Wirtualnej Uczelni. Poniżej prezentujemy statusy proponowanych kursów.

Prof. dr hab. Mariusz WołosWręczenie nagrody odbyło się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 14 października 2021 roku podczas corocznego zjazdu dziekanów wydziałów historycznych, przewodniczących rad dyscypliny historia i dyrektorów instytutów historii z całej Polski.

Aleksandra Wnęk, zdobywczyni tytułu „Student Roku 2020/2021”Aleksandra Wnęk, zdobywczyni tytułu „Studentka Lutego”, absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, zwyciężyła w konkursie na „Studenta Roku 2020/2021”.

Gazeta Krakowska (logo)„Szanuję pracowników i ich prawa, natomiast nie mogę zaprzestać procesu restrukturyzacji pod naporem pism, pretensji, roszczeń czy zarzutów” – tłumaczy Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek.