zniczŚrodowisko Akademickie wspólnie uczciło pamięć ofiar Sonderaktion Krakau, wspomniało także zmarłych profesorów, którzy pomimo odejścia z grona żywych nadal pozostają w ludzkiej pamięci.

Dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UPDr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP, pracownik Instytutu Biologii naszego Uniwersytetu, otrzymał stypendium na pobyt badawczy we Francji.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (fragment plakatu promującego wydarzenie)Uroczyste otwarcie wydarzenia wspierającego przedsiębiorczość odbyło się w Uniwersytecie Pedagogicznym z udziałem wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki, który podkreślił zaangażowanie studentów i rolę młodych ludzi w kształtowaniu przedsiębiorczości.

Legia Akademicka (logo)Już po raz piąty Uniwersytet Pedagogiczny weźmie udział w realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Trwa rekrutacja do programu: wnioski przyjmujemy do 17 listopada br.

minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek28 października 2021 roku odbyło się spotkanie inaugurujące pracę Zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów Ministerstwa Edukacji i Nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.