Zawody Okręgowe XLVII Olimpiady Geograficznej6 lutego 2021 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie odbyły się Zawody Okręgowe XLVII Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Prof. dr hab. Jan Rydel 3 lutego 2021 roku Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Heiko Maas, w porozumieniu z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, powołał prof. dr. hab. Jana Rydla na członka komisji ekspertów ds. utworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polską w Berlinie.

Logo Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie10 lutego 2021 roku przypada kolejna rocznica pierwszych masowych wywózek obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.

budynek główny Uniwersytetu PedagogicznegoPodczas pierwszego z cyklicznych spotkań na Uniwersytecie Pedagogicznym dyskutowano między innymi o potrzebie wypracowania systemowych rozwiązań mających na celu podniesienie rangi statusu nauczyciela.

 Weronika Dziepak3 lutego 2021 roku odbyło się wręczenie nagrody dla laureatki konkursu „Student Miesiąca”.