Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności Uniwersytetu PedagogicznegoPublikujemy najnowsze zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Powstała Akademia Prawa Nowych TechnologiiTo inicjatywa Katedry Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w ramach Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii. Akademia jest interdyscyplinarną płaszczyzną, na której Uniwersytet Pedagogiczny będzie realizował różnorodne przedsięwzięcia służące tworzeniu ekosystemu zaufania wokół nowych technologii. Stanowi połączenie działań naukowych ze społeczno-gospodarczymi.

Święto UczelniZapraszamy do przeczytania okolicznościowego listu Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego skierowanego do społeczności akademickiej.

Zarządzenie Rektora w sprawie zdalnego nauczania i letniej sesji egzaminacyjnejZamieszczamy najnowsze zarządzenie Rektora dotyczące zdalnego odbywania zajęć oraz sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP wyróżniona Międzynarodową Nagrodą Fridy KahloMiło nam poinformować o nowej nagrodzie otrzymanej przez dr hab. Kingę Łapot-Dzierwę, prof. UP.