Niccolò Machiavelli14 grudnia 2021 roku odbyła się – jeszcze w trybie stacjonarnym, ale także z wykorzystaniem formuły online – polsko-włoska konferencja naukowa „Z dziejów włoskiej myśli politycznej epoki odrodzenia. Machiavelli o spiskach”

dr hab. Józef Brynkus, prof. UPW nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzony został stan wojenny. Władzę w kraju przejęła junta wojskowa pod przywództwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Stan wojenny przyniósł wiele ofiar śmiertelnych, internowania i aresztowania tysięcy osób, a jego długofalowe skutki polityczne i społeczne są wciąż odczuwalne.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek

Gruntowny remont budynku głównego, budowa nowego campusu, a przede wszystkim działania na rzecz poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej – to plany Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, o których rozmawiano z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierzem Bernackim, który 10 grudnia 2021 roku odwiedził uczelnię.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieDecyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka od 15 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku, czyli w dniach bezpośrednio poprzedzających przerwę świąteczną oraz następujących zaraz po niej, kształcenie na Uniwersytecie Pedagogicznym będzie prowadzone w formie zdalnej.

Członkowie ekspedycji UP od prawej prof. Hubert Chudzio, Magdalena Szybowska, Alicja Śmigielska, dr Adian SzopaPo trzech intensywnych tygodniach – zakończyły się prace konserwacyjno-renowacyjne polskiej nekropolii w Kidugali (Tanzania). Pochowani są tam zmarli mieszkańcy osiedla istniejącego w latach 40. dwudziestego wieku.