Poznaj laureatów konkursu „Student Miesiąca” oraz ich pasje i wybierz z nami „Studenta Roku 2019/2020”2 października 2020 roku rozpocznie się głosowanie online.

Oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej  1 października 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej przez JM Rektora oraz Prorektorów. Twórczyniami innowacyjnej koncepcji i kierowniczkami merytorycznymi przedsięwzięcia są dr hab. Danuta Piróg, prof. UP oraz dr Agnieszka Świętek z Instytutu Geografii.

Dwa nowe instytutyOd 1 października 2020 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie funkcjonują dwa nowe instytuty: Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytut Prawa i Ekonomii.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021W trosce o zdrowie studentów i pracowników inauguracja 75. roku akademickiego odbędzie się w formie hybrydowej.

Dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa LogopedycznegoPodczas walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego dr hab. Mirosław Michalik, profesor w Instytucie Filologii Polskiej naszej Uczelni, głosami wszystkich delegatów został wybrany do zarządu tej najbardziej prestiżowej i najstarszej naukowej organizacji zrzeszającej logopedów naszego kraju.