Członkowie ekspedycji UP od prawej prof. Hubert Chudzio, Magdalena Szybowska, Alicja Śmigielska, dr Adian Szopa

Po trzech intensywnych tygodniach – zakończyły się prace konserwacyjno-renowacyjne polskiej nekropolii w Kidugali (Tanzania). Pochowani są tam zmarli mieszkańcy osiedla istniejącego w latach 40. dwudziestego wieku.

uścisk dłoni Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka i nadinsp. Michała LedzionaZ myślą o studentach i funkcjonariuszach Policji podpisano dziś porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a Komendą Wojewódzką Policji.

naukowcy podczas pracy przy komputerze

Do grona laureatów konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dołączyli kolejni pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego.

uśmiechnięta studentka

Jeszcze macie szansę zostać studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

naukowcy podczas spotkania

Po raz kolejny rozstrzygnięto konkursy OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu trafi do naukowców z całej Polski.